Τραπεζικό Δίκαιο – Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή

Το δικηγορικό μας γραφείο ασχολείται με υποθέσεις τραπεζικού δικαίου, σε συνδυασμό με το δίκαιο προστασίας του καταναλωτή, με μοναδικό στόχο την προστασία του δανειολήπτη (οφειλέτη και εγγυητή)

  • εν γένει προστασία δικαιωμάτων καταναλωτή
  • οργάνωση και διεξαγωγή συναντήσεων με αντιμαχόμενα μέρη στα πλαίσια προσπάθειας εξώδικης επίλυσης των διαφορών τους.
  • κατάθεση αγωγών αναγνωριστικών ακυρότητας καταχρηστικών όρων συμβάσεων
  • εγγραφή αναγκαστικών αλλά και συναινετικών προσημειώσεων υποθήκης επί ακινήτων αλλά και αντίστοιχα εξαλείψεις αυτών
  • αναδιάρθρωση επιχειρηματικών και προσωπικών δανείων σε συνεργασία με έμπειρη ομάδα λογιστών-φοροτεχνικών
  • προστασία εγγυητή