Εμπορικό Δίκαιο

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την σύνταξη, κατάθεση, δημοσίευση, τροποποίηση καταστατικών σωματείων, και όλων των μορφών εταιρειών. Επιπλέον, παρέχουμε νομικές συμβουλές και συνεχή υποστήριξη στις πάσης φύσεως επιχειρηματικές συναλλαγές, σε διαπραγματεύσεις, στην σύνταξη συμβολαίων και σε κάθε μορφής εταιρικές συμφωνίες.