Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτέλεσης

Το δικηγορικό μας γραφείο ασχολείται ιδιαίτερα με θέματα που άπτονται του δικαίου αναγκαστικής εκτέλεσης. Ειδικότερα ασχολούμαστε με:

  • Άσκηση ανακοπών και αιτήσεων αναστολών κατά διαταγών πληρωμής από κάθε αιτία (πχ. δάνεια, πιστωτικές κάρτες, αλληλόχρεους λογαριασμούς, ομολογιακά δάνεια, αξιόγραφα, κλπ)
  • Άσκηση ανακοπών κατά εκθέσεων κατάσχεσης κινητής και ακίνητης περιουσίας, κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών και μισθωμάτων.
  • Άσκηση ανακοπών κατά δηλώσεων συνέχισης πλειστηριασμού και αναγγελιών.
  • Άσκηση ανακοπών κατά κατακυρωτικών εκθέσεων
  • Άσκηση ανακοπών κατά πίνακα κατάταξης
  • Άσκηση ανακοπών και αιτήσεων αναστολών κατά διαταγών απόδοσης της χρήσης μισθίου και διαταγών πληρωμής μισθωμάτων.
  • Αιτήσεις διόρθωσης αξίας κατασχεμένων.
  • Ανατροπή κατασχέσεων.
  • Συμβουλευτικές νομικές υπηρεσίες σε ζητήματα που αφορούν όλο το φάσμα του δικαίου της αναγκαστικής εκτέλεσης