Δίκαιο Αλλοδαπών

Το γραφείο μας αναλαμβάνει υποθέσεις που χρήζουν εφαρμογής του δικαίου καταστάσεως αλλοδαπών.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τις εξής υποθέσεις: Έκδοση αδειών διαμονής, Ανανέωση αδειών διαμονής, αιτήσεις θεραπείας και αιτήσεις ακύρωσης κατά απορριπτικών αποφάσεων, αιτήσεις διαγραφής διοικητικών και δικαστικών απελάσεων, αναγνώριση αλλοδαπών δικαστικών αποφάσεων κ.α.