Οι αρχές μας

Οι αρχές μας

Έρευνα σε βάθος της εκάστοτε υπόθεσης και εύρεση της προσφορότερης δυνατής λύσης.

• Ρεαλιστική εκτίμηση της πορείας της υπόθεσης, και διαρκής ενημέρωση του εντολέα μας.

• Μέλημα μας η επιδίωξη εξωδικαστικής (εφόσον είναι δυνατή) επίλυσης της εκάστοτε διαφοράς, με γνώμονα πρωτίστως το συμφέρον του εντολέα και την ταχύτερη εξυπηρέτηση του.

• Εχεμύθεια και εμπιστοσύνη χαρακτηρίζουν τη συνεργασία μας με τον εντολέα μας.

• Επιμόρφωση, συνεχής κατάρτιση και ενημέρωση για τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις και παρακολούθηση των νομολογιακών εξελίξεων.

• Ευέλικτος χειρισμός των υποθέσεων, με αμεσότητα, επαγγελματισμό και υπευθυνότητα.

• Συνέπεια, σοβαρότητα, ειλικρίνεια και αίσθημα ευθύνης χαρακτηρίζουν τη νομική αρωγή μας.