Η φιλοσοφία μας

Το δικηγορικό γραφείο «Αναστασία Αθ. Παπακώστα» ιδρύθηκε το 2018, βρίσκεται στα Ιωάννινα, στην οδό Μιχαήλ Αγγέλου 28 & Χ. Τρικούπη, στο Εμπορικό Κέντρο «Ιωαννίδη», και αναλαμβάνει πάσης φύσεως νομικές υποθέσεις σε όλη την Ελλάδα, με σεβασμό στον εντολέα, στο δικηγορικό λειτούργημα και στο θεσμό της Δικαιοσύνης.

Έχοντας πλήρη συναίσθηση των υψηλών απαιτήσεων της εποχής που διανύουμε, το γραφείο στοχεύει στην παροχή υψηλού επιπέδου νομικών υπηρεσιών, σε συμβουλευτικό αλλά και δικαστηριακό επίπεδο, υιοθετώντας μία άκρως προσωποκεντρική προσέγγιση και επιδεικνύοντας αίσθημα ευθύνης κατά τον χειρισμό των υποθέσεων που αναλαμβάνει.

Πιστεύουμε στην ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων με τους εντολείς μας και θέλουμε να μας θεωρούν αξιόπιστους συμβούλους, εξυπηρετώντας μακροπρόθεσμα τα συμφέροντά τους και δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην ποιότητα και την προσωπική εξυπηρέτηση.

Στόχος η ολιστική επίλυση των προβλημάτων που ταλανίζουν τους εντολείς μας. Με συνέπεια, συνδυαστική σκέψη, ακέραιη κρίση θέτουμε ως βασική επιδίωξη, το όφελος του εντολέα από την παροχή των υπηρεσιών μας. Μέλημα μας η επιδίωξη εξωδικαστικής (εφόσον είναι δυνατή) επίλυσης της εκάστοτε διαφοράς, με γνώμονα πρωτίστως το συμφέρον του εντολέα και την ταχύτερη εξυπηρέτηση του.

Μέσα από ένα δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα (συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών, λογιστών, οικονομολόγων, μηχανικών, συμβούλων επιχειρήσεων, μεσιτών ακινήτων) στοχεύουμε στην άμεση και ευέλικτη επίλυση των υποθέσεων των εντολέων μας, παρέχοντας υπηρεσίες σε ένα ευρύ φάσμα νομικών υποθέσεων όλων των κλάδων του Δικαίου με έμφαση στο τραπεζικό Δίκαιο και την προστασία δανειοληπτών, το δίκαιο ακινήτων και τις επενδύσεις, το ποινικό δίκαιο σε υποθέσεις ναρκωτικών, το οικογενειακό και κληρονομικό δίκαιο.

Εξ' αποστάσεως νομική συμβουλή

Προγραμματίστε τηλεφωνική επικοινωνία ή διαδικτυακή συνάντηση, την ώρα και ημέρα που σας εξυπηρετεί.
Λάβετε άμεση νομική υποστήριξη και συζητήστε για την υπόθεση σας.

a