Απόρριψη Συντηρητικής Κατάσχεσης

Το Δικηγορικό μας γραφείο πέτυχε την απόρριψη αίτησης ασφαλιστικών μέτρων τράπεζας για επιβολή συντηρητικής κατάσχεσης σε βάρος του συνόλου της περιουσίας εγγυητή, για εξασφάλιση απαίτησης ύψους 47.000 ευρώ.

Η αίτηση του τραπεζικού ιδρύματος απερρίφθη καθώς δεν αποδείχθηκε επικείμενος κίνδυνος για τα συμφέροντα του πιστωτικού ιδρύματος ή επείγουσα περίπτωση για την ταχεία και άμεση λήψη μέτρων.

Συχνά τα πιστωτικά ιδρύματα αλλά και τα funds επιλέγουν ακραία και δυσανάλογα μέτρα σε βάρος των δανειοληπτών για την ικανοποίηση των απαιτήσεων τους.

Θα πρέπει να γνωρίζουν τόσο οι οφειλέτες όσο και οι εγγυητές ότι δεν είναι απροστάτευτοι και μπορούν να αμυνθούν και να προασπίσουν τα έννομα συμφέροντα τους.

Χρειάζεται απλά να μην αδρανήσουν και να χρησιμοποιήσουν τις δυνατότητες που τους παρέχει ο νόμος.