Ακύρωση αναγκαστικής κατάσχεσης

Με την υπ’ αριθ. 127/2022 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας,  έγινε δεκτή ανακοπή του δικηγορικού μας γραφείου κατά έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης από απαίτηση τραπεζικού fund, δυνάμει της οποίας επισπεύστηκε πλειστηριασμός, ο οποίος επρόκειτο να γίνει ηλεκτρονικά στις 06-04-2022.

Ακυρώθηκε λοιπόν η έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας εγγυητή, καθώς και η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης που επισπεύδεται με την προαναφερόμενη κατασχετήρια έκθεση, κατά παραδοχή λόγου της ανακοπής μας.

Ειδικότερα κρίθηκε ότι η κατάσχεση στην προκειμένη περίπτωση πάσχει, γιατί επιβλήθηκε για περιορισμένο της απαίτησης ποσό, χωρίς να προσδιορίζονται με ακρίβεια τα κονδύλια για τα οποία επισπεύδεται. Είναι άκυρη συνεπώς η κατάσχεση λόγω μετάπτωσης της παροχής σε ανεκκαθάριστη και απροσδιόριστη.

Οι δανειολήπτες μπορούν να αμυνθούν και να προασπίσουν τα έννομα συμφέροντα τους, αρκεί να μην αδρανήσουν και να κινηθούν εγκαίρως κατά των πράξεων εκτέλεσης σύμφωνα με τις δυνατότητες που τους παρέχει ο νόμος.